Tyto designované dekorační krby odpovídají nejnovějších pro bytové prostory. Dekorační krb je doplněn o bio-ethanol, slouží kromě vizuálního aspektu rovněž jako zdroj tepla, který se může provozovat bez komínového odtahu. Při hoření vzniká výlučně vodní pára a kysličník uhličitý (stejný jako člověk vydechuje), z tohoto důvodu není nutný žádný komínový odtah.

Na rozdíl od normálního krbu se neztrácí část tepla komínem, nýbrž veškeré teplo zůstává v místnosti.