Pořadatelská činnost na kulturních akcích

Pořadatelská činnost zahrnuje dohled nad klidným průběhem akce, ostrahu šaten, uzavřených prostor a V.I.P. prostor. Dále po dohodě s klientem prodej a kontrolu vstupenek, kontrolu vnášení nepovolených předmětů do střežených prostor (alkohol, zbraně, zábavná pyrotechnika, atp.), vnější kontrolu prostoru před nepovoleným vstupem, případně i kontrolu vozidel na parkovacích místech. Strážní úzce spolupracují s pořadateli a dle jejich instrukcí provádí vlastní zajištění akce. Z důvodu efektivnějšího přemisťování a celoplošného zajištění akcí používá bezpečnostní služba COALEX vlastní flotilu terénních čtyřkolek.