Převozy osob, cenin a finanční hotovosti
Základní rozdělení:

  • přeprava našimi pracovníky bez účasti klienta
  • přeprava našimi pracovníky za účasti klienta
  • přeprava klientem nebo jeho zástupci, kdy naši pracovníci poskytují bezpečnostní ozbrojený doprovod

Přepravu lze provádět:

  • služebními vozidly v barevném provedení s označením bezpečnostní agentury s uniformovanými zaměstnanci
  • služebními vozidly v civilním provedení bez označení bezpečnostní agentury se zaměstnanci bezpečnostní agentury v civilním oblečení
  • Pro přepravu jsou využívána speciální bezpečnostní zavazadla
  • Přepravu provádí pracovníci vyškoleni a vybaveni pro tuto činnost
  • Přeprava finančních hotovostí a cenných zásilek je prováděna 24 hodin denně