Co je infračervené teplo???

Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života. Je to záření o vlnové délce větší než viditelné světlo. Je často považováno za "tepelné záření". Jeho nejpřirozenějším zdrojem je slunce. Je to přesně ta energie, kterou pociťujeme, jsme-li vystaveni slunečním paprskům a vnímáme-li pocit tepla bez rozdílu, zda je teplota vzduchu vysoká nebo nízká.

Tuto energii vyzařuje i sám člověk, proto je pro něj bezpečná. Navíc blahodárně působí na množství chronických onemocnění jako jsou alergie, revma, deprese apod.

Rozdíl mezi konvekčním vytápěním a infratopením

Konvekční topidla (klasické radiátory nebo přímotopy) zahřívají okolní vzduch a ten se prouděním dostává do ostatních prostor. Vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach. Na vždy chladnější stavební konstrukci vzniká nebezpečí srážení vlhkosti a vzniku plísní. Horké radiátory zahřívají místnost nerovnoměrně a často neodstraní pocit "studených nohou". Tyto neduhy naše topné prvky, při odborném návrhu a instalaci, zcela odstraní a zajistí vám komfort tepelné pohody a zdravé prostředí vytápěné zásadně nižšími náklady.

Přednosti a výhody infratopení

 • Nižší pořizovací náklady oproti plynovému vytápění.
 • Výrazně nižší provozní náklady - oproti přímotopům o 50 %, oproti plynovému vytápění o 20 - 30 %.
 • Výrazně jednodušší instalace, ušetříte na instalatérských rozvodech, není potřeba komín, prakticky žádná údržba, revize a servis kotlů.
 • Vysoká životnost - neobsahuje mechanické součásti.
 • Zdravé a ekologické topení - neohřívá vzduch, ale především stěny a ostatní pevné předměty. Zdivo je zdravé, suché, v chladných místech nekondenzuje vlhko, nevznikají plísně. Nespaluje se kyslík, nevysušuje se vzduch, dobře se dýchá.
 • Příjemné teplo jako u kachlových kamen. Infračervené záření prohřívá člověka stejně jako sluneční paprsky. Srovnatelná teplota u podlahy i u stropu. Odstranění pocitu "studených nohou".
 • Ideální pro alergiky - vzduch v místnosti necirkuluje, nevíří prach.
 • Jednoduchá regulace termostatem.
 • Zajímavé designy - od klasických nenápadných panelů bílé barvy s hliníkovým, chromovým nebo dřevěným rámem přes barevné panely, různé obrazové motivy až po originálně malované obrazy nebo zrcadlové povrchy.
 • Možnost potisku vlastní fotografií
 • Vysoká bezpečnost provozu.
 • Možnost postupného zařizování systému vytápění bytu dle aktuální finanční situace.
 • Žádné emise.
 • Nekovové topné těleso.
 • Šetří místo.
 • Stejné pořizovací náklady, jako u jiných topných systémů
 • Nahřáté stěny (o 2 - 3°C výšší teplota stěn)
 • Nehrozí nebezpečí zamrznutí, požáru, kapající či prasklé vody, výbuchu plynu, úniku plynu a chladiva aj.

Úvod tepelných vln a účinky na zdraví

Infračervené záření je nasazováno denně v mnoha oblastech dnešního života a techniky. Kromě oblasti technického měření slouží infračervené vlny v lékařským účelům ale i k vytápění. Klasická kachlová kamna byla, a nakonec jsou dodnes, zdrojem tepla, který pracuje na základě infračerveného sálání. Infračervené sálání není pro lidské oko neviditelné. Naše pokožka ale, narozdíl od oka, vnímá jakýsi pocit  tepla. 

Teplo-vlnné záření je dlouhovlnné záření, které přichází od slunce. Vychází z každého teplého tělesa a je schopno ohřát hmotu ve svém okolí. Obvykle teplá voda, plyn nebo elektrické topení předávají své teplo převážně konvekčně (cirkulací) – teplé plochy předávají teplou energii prostřednictvím nosičů tepla (okolního vzduchu) do prostoru. Avšak rozhodující je podíl tepelného sálání pro pocit naplněného prostorového klimatu. Nejlepším topením je Slunce, které nám dává prostřednictvím tepelných vln životně důležitou energii. Tepelné vlny procházejí vzduchem a po dopadu na zem se přemění v tepelnou energii, tím zahřívají Zemi a lidi. Možnost docílení toho, jak tento přírodní efekt přenést do bytových prostor, byl dokázán dlouholetou výzkumnou prací na vývoji teplo-vlnného topení.

Topení na bázi tepelných vln je tak staré, jako člověkem používaný oheň, kámen, hlína a později kachlová kamna vydávající i v dnešní době pohodové teplo. Přicházejí dlouho zapomenuté metody vytápění opět do naších domů a bytů v této moderní době? Nového na teplo-vlnném topném systému je způsob, jakým jsou vyráběny. S pomocí tepelně vodivých nekovových povrchů získáváme čisté, zdraví a energii šetřící teplo.

Zdravé tepelné vlny...

... vznikají okamžitě, jsou tvořeny bezprostředně po zapnutí topného tělesa, a ohřívají předně povrchy osob a předmětů. Zdravotní faktor: Vzduch zůstává čistý, nedochází k úbytku kyslíku a k proudění vzduchu, nedochází také ke ztrátám při větrání. Nedochází k takovým jevům, jakým je přepalování prachových částic na radiátorech. Dále není nutné zvlhčování vzduchu. Proto doporučujeme teplovlnné topení pro všechny, kteří mají problémy s alergií na prach. Tímto topným systémem se vytvoří zdraví prospěšné klima...

Bezpečnost

Infračervené záření je obdobné tomu záření, které produkuje samo lidské tělo. Je ve své podstatě obdobné slunečnímu záření bez škodlivých UV paprsků a bez frekvencí viditelného světla. Infračervené záření může vznikat z nekovových prvků. Tato forma energie přímo ohřívá okolní předměty sdílením tepla, přičemž nevyužívá pro přenos tepla okolní vzduch.

Proč je klima při vytápění sáláním teplem zdravější???

Důvodem je, že není spotřebováván kyslík, a okolní vzduch tak nevysychá. Nevznikají žádné zplodiny spalování. Vzduch nevysychá, protože teplo odevzdávané výhřevnou plochou prostupuje vzduchem bez změny fyzikálního stavu. Současně nedochází k tepelným ztrátám přiváděním spalovacího vzduchu.

Žádné víření prachu konvekčním prouděním vzduchu

Rovnoměrné předávání tepla zabraňuje vzniku intenzivního proudění vzduchu v místnosti, k němuž dochází u klasických otopných soustav.- infračervený topný systém - naopak ohřívá právě okolní plochy, včetně stropů a zdí. To má obrovské přednosti: žádné intenzivní proudění vzduchu, nepatrné rozvrstvení teplot v místnosti, úspory potřebné energie pro vytápění.

Zářivé teplo - zvýšený komfort při nízké teplotě prostoru

Teplená pohoda člověka není závislá jenom na teplotě okolního vzduchu, ale také na tepelném záření a také na teplotě povrchů všech okolních ploch. Každý dobře zná příjemné hřejivé působení slunečního záření za sice mrazivého, ale současně slunného zimního dne.