Jak zjistit, zda je Váš dům dobře zateplený???

Jak odhalit případná místa úniku tepla spolehlivě, efektivně a za přiměřené náklady???

Věděli jste, že při nedostatečné tepelné izolaci uniká až 40% tepla???

Přednosti a přínosy termovizního měření

 • Bezkontaktní měření bez nutnosti odstávky zařízení nebo demontáže
 • Včasná diagnostika poruch a havárií
 • Prevence neplánovaných odstávek a kalamitních stavů
 • Možnost záznamu reálného obrazu měřeného místa
 • Snížení ztrát spojených s odstávkou zařízení
 • Snížení nákladů na údržbu zařízení a případné opravy
 • Zkrácení času na identifikaci závady nebo lokalizaci kritického místa
 • Podstatné urychlení kontroly tepelně technických vlastností obvodových plášťů budov
 • Snížení tepelných ztrát
 • Cena měření jednoho objektu + cestovné 10.-Kč/km bez DPH. DPH pro tyto služby je 20 %:
  • Rodinný dům 3 000 - 5 000,- Kč bez DPH
  • Panelový dům 5 000 - 10 000,- Kč bez DPH
  • V případě požadavku většího rozsahu měření - možnost individuálních cen.

Cena zahrnuje:

 • termovizní měření exteriéru
 • termovizní zpráva s vyhodnocením posuzovaných hodnot, souhrn s doporučením k případným opatřením

Princip měření

Co je to termovizní kamera:

Termografické měření je bezkontaktní měření teploty. Termokamera funguje na principu infračerveného záření a měří povrchové teploty stavebních konstrukcí.

Je možné měřit i vzdálenější a nepřístupné povrchy i elektrická zařízení v provozu pod napětím. Termovizní systém zaznamenává energii bezkontaktním měřicím systémem a převádí ji na elektronické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, sloužící k odhalení míst v obvodovém plášti, ve kterých dochází k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů a nesprávným provedením spár a styků. Termovizní snímek vám pomůže odhalit skryté vady a slabá místa konstrukce.

Měření se obvykle provádí za nejvyššího teplotního rozdílu uvnitř a vně budovy. Je tedy nutné, aby kontrola úniku tepla byla realizována ve vhodném období, kdy je rozdíl teploty uvnitř a vně objektu minimálně 10 °C, ideálně až 20 °C, zpravidla od listopadu do dubna. Také přímý svit slunce, husté sněžení, déšť nebo mlha znemožňují měření, protože voda je pro infračervené záření nepropustná.

Kontakt: +420 376 311 672