Provádíme vážení paliv na přesné digitální váze znemožňující zásah lidského faktoru. Vážící systém je tvořen mechanickou váhou s tenzometrickým snímačem, který je propojen s počítačem. Vážící software je propojen se skladem, fakturací a účetnictvím.

Celý systém je certifikován příslušným Českým Metrologickým Ústavem.

Dodaná paliva se platí až na místě dodání, a to v hotovosti.

Na tuto částku obdržíte od naší společnosti vždy řádný daňový doklad s podpisem oprávněného pracovníka a razítkem firmy. V případě , že řidič nemá u sebe tento doklad jedná se o podvod a tato osoba se za naši firmu pouze vydává.