Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW15
Maximální výkonkW18
Jmenovitý průtok vodyl / hod750
Vnější průměr kouřovodumm120
Vnější průměr příruby vodyJs/Jtg 5/4"
Hmotnost samotného kotlekg280
Obsah vody v kotlil50
Hmotnost kotle celkovákg330
Užitný objem násypkyl120
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg2,9
Příkon kotleW230

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)
 • ořech 3 ... o3 (zrnitost 10 - 16 mm)
 • o výhřevnosti 18 MJ / kg

POUŽITÍ

Nejprodávanější typ kotle, vhodný pro instalace zejména do rodinných domů, malých provozoven a jako zdroj pro ohřev teplé a užitkové vody. Svojí nenáročnou obsluhou a nízkými provozními náklady si získal velkou oblibu u dlouhé řady spokojených zákazníků.

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvdeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW20
Maximální výkonkW22
Jmenovitý průtok vodyl / hod1050
Vnější průměr kouřovodumm120
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt50/6
Hmotnost samotného kotlekg330
Obsah vody v kotlil85
Hmotnost kotle celkovákg415
Užitný objem násypkyl150
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg5
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W180+43
Příkon kotle celkový (orientačně)W230
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa200
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec1,5/70

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)
 • ořech 3 ... o3 (zrnitost 10 - 16 mm)
 • o výhřevnosti 18 MJ / kg

POUŽITÍ

Nejprodávanější typ kotle, vhodný pro instalace zejména do rodinných domů, malých provozoven a jako zdroj pro ohřev teplé a užitkové vody. Svojí nenáročnou obsluhou a nízkými provozními náklady si získal velkou oblibu u dlouhé řady spokojených zákazníků.

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW26
Maximální výkonkW27
Jmenovitý průtok vodyl / hod1175
Vnější průměr kouřovodumm120
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt50/6
Hmotnost samotného kotlek400
Obsah vody v kotlil95
Hmotnost kotle celkovákg495
Užitný objem násypkyl120
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg6,25
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W180+43
Příkon kotle celkový (orientačně)W230
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa200
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec1,5/90
ROZMĚRY (mm)
(A) výška s násypkou1325
(B) hloubka1090
(C výška s otevřenou násypkou1740
(D) rozteč vývodů
(E) výška bez násypky1040
(F) výška kouřovodu střed895
(G) výška příruby topné vody1060
(H) šířka kotlového tělesa430
(J) šířka kotle s kryty600
(K) šířka zásobníku paliva765
(M) výška příruby zpětné vody210
(P) poloha kouřovodu od osy0

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Nejprodávanější typ kotle, vhodný pro instalace zejména do rodinných domů, malých provozoven a jako zdroj pro ohřev teplé a užitkové vody. Svojí nenáročnou obsluhou a nízkými provozními náklady si získal velkou oblibu u dlouhé řady spokojených zákazníků.

PROVEDENÍ

VM 25 - pravé i levé provedení.

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW45
Maximální výkonkW50
Jmenovitý průtok vodyl / hod1935
Vnější průměr kouřovodumm120
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt50/6
Hmotnost samotného kotlekg465
Obsah vody v kotlil130
Hmotnost kotle celkovákg595
Užitný objem násypkyl180
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg11,2
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W180+43
Příkon kotle celkový (orientačně)W230
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa200
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec1,7/90
ROZMĚRY (mm)
(A) výška s násypkou1525
(B) hloubka1180
(C) výška s otevřenou násypkou1975
(D) rozteč vývodů915
(E) výška bez násypky1450
(F) výška kouřovodu střed1355
(G) výška příruby topné vody1210
(H) šířka kotlového tělesa440
(J) šířka kotle s kryty680
(K) šířka zásobníku paliva680
(M) výška příruby zpětné vody330
(P) poloha kouřovodu od osy0

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Velmi kompaktní kotel určený pro menší bytové domy, penziony a střední provozovny. Vhodný pro instalace s kotli větších výkonů, jako zdroj topení pro přechodná období. Pro svou vysokou spolehlivost je oblíbený především u zákazníků, kteří nemají možnost stálé obsluhy kotelny.

PROVEDENÍ

VM 45 - pravé i levé provedení.

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW65
Maximální výkonkW68
Jmenovitý průtok vodyl / hod2800
Vnější průměr kouřovodumm120
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt50/6
Hmotnost kotlekg558
Užitný objem násypkyl180
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg15,9
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W180+43
Příkon kotle celkový (orientačně)W230
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa250
Rozměry kotle (v / š / d)mm1600 / 400 / 1585
Výška násypumm1280

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Velmi kompaktní kotel určený pro menší bytové domy, penziony a střední provozovny. Vhodný pro instalace s kotli větších výkonů, jako zdroj topení pro přechodná období. Pro svou vysokou spolehlivost je oblíbený především u zákazníků, kteří nemají možnost stálé obsluhy kotelny.

PROVEDENÍ

VM 65 - pravé i levé provedení.

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

Pozn.
Je-li kotel instalován do zdroje tepla, jehož celkový výkon přesahuje 200kW, musí být mezi kotel a ventilátor instalován odlučovač popílku

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW95
Maximální výkonkW98
Jmenovitý průtok vodyl / hod4085
Vnější průměr kouřovodumm150
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt50/6
Hmotnost samotného kotlekg1220
Obsah vody v kotlil480
Hmotnost kotle celkovákg1700
Užitný objem násypkyl530
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg25
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W550+43
Příkon kotle celkový (orientačně)W600
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa250
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec2,5/60
ROZMĚRY (mm)
(A) výška s násypkou2220
(B) hloubka2135
(C) výška s otevřenou násypkou2850
(D) rozteč vývodů1370
(E) výška bez násypky1850
(F) výška kouřovodu střed1790
(G) výška příruby topné vody1663
(M) výška příruby zpětné vody295
(H) šířka kotlového tělesa575
(K) šířka zásobníku paliva970
(P) poloha kouřovodu od osy0

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Masivní konstrukce kotle jej předurčuje pro použití všude tam, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný zejména pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Svými příznivými provozními náklady je vyhledávaným produktem pro školy a obecní centrální kotelny. Všechny typy kotlů lze instalovat pro zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 2 MW.

PROVEDENÍ

VM 100 - pravé i levé provedení (plnění násypky shora)

VM 101 - pravé i levé provedení (plnění násypky kosočelní jako VM 45)

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

Pozn.
Je-li kotel instalován do zdroje tepla, jehož celkový výkon přesahuje 200kW, musí být mezi kotel a ventilátor instalován odlučovač popílku. Orientační celková cena Odlučovače SVX v provedení pro kotel VM200 činí 38 800Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW170
Maximální výkonkW195
Jmenovitý průtok vodyl / hod8385
Vnější průměr kouřovodumm150
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt50/6
Hmotnost samotného kotlekg1620
Obsah vody v kotlil550
Hmotnost kotle celkovákg2170
Užitný objem násypkyl750
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg50
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W550+180
Příkon kotle celkový (orientačně)W730
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa400
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec0,6/90
ROZMĚRY (mm)
(A) výška s násypkou2384
(B) hloubka2340
(C) výška s otevřenou násypkou3083
(E) výška bez násypky2053
(F) výška kouřovodu střed1851
(G) výška příruby topné vody1656
(M) výška příruby zpětné vody291
(H) šířka kotlového tělesa848
(K) šířka zásobníku paliva1200
(P) poloha kouřovodu od osy0

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Masivní konstrukce kotle jej předurčuje pro použití všude tam, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný zejména pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Svými příznivými provozními náklady je vyhledávaným produktem pro školy a obecní centrální kotelny. Všechny typy kotlů lze instalovat pro zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 2 MW.

PROVEDENÍ

VM 200 - pravé i levé provedení

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na boku kotle je umístěna skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

Pozn.
Je-li kotel instalován do zdroje tepla, jehož celkový výkon přesahuje 200kW, musí být mezi kotel a ventilátor instalován odlučovač popílku. Orientační celková cena Odlučovače SVX v provedení pro kotel VM300 činí 50 000 Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Třída kotle podle účinnosti / emisí3/3
Jmenovitý výkonkW255
Maximální výkonkW290
Jmenovitý průtok vodyl / hod12900
Vnější průměr kouřovodumm150
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt80/6
Hmotnost samotného kotlekg2440
Obsah vody v kotlil750
Hmotnost kotle celkovákg3190
Užitný objem násypkyl1100
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg75
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W1100+180
Příkon kotle celkový (orientačně)W1280
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa400
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec0,7/120
ROZMĚRY (mm)
(A) výška s násypkou2385
(B) hloubka2570
(C) výška s otevřenou násypkou3000
(E) výška bez násypky2030
(F) výška kouřovodu střed1850
(G) výška příruby topné vody1656
(M) výška příruby zpětné vody290
(H) šířka kotlového tělesa1160
(K) šířka zásobníku paliva1510
(P) poloha kouřovodu od osy0

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Masivní konstrukce kotle jej předurčuje pro použití všude tam, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný zejména pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Svými příznivými provozními náklady je vyhledávaným produktem pro školy a obecní centrální kotelny. Všechny typy kotlů lze instalovat pro zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 2 MW.

PROVEDENÍ

VM 300 - pravé i levé provedení

Kotel je řešen jako svařenec z ocelových plechů a trubek. Přenos tepla ze spalovaného paliva do teplonosného média je realizován přes stěny spalovací komory a stěny spalinového výměníku. Palivo je spalováno na horní části válcového roštu. Do jeho vnitřní horní části je cíleně nasáván spalovací vzduch. Na rošt je přiváděno palivo skluzem z násypky paliva. Cyklicky je pak vynášeno do spalovacího prostoru. Zde probíhá intenzivní hoření způsobené tahem spalinového ventilátoru. Vzniklé spaliny jsou vedeny podél stěn spalovacího prostoru do spalinového výměníku. Zde jsou vychlazeny na teplotu cca 180°C. Přes kouřovod - obvykle nerezová poloohebná hadice - jsou spaliny přiváděny na vstupní hrdlo ventilátoru. Tímto jsou pak vháněny do komínového odtahu.

Teplonosné médium je přes vstupní hrdlo umístěné v dolní části zadní stěny kotle, přiváděno do dvojitého pláště spalinového výměníku. Rozdílem měrné hmotnosti ohřívaného média dochází k jeho proudění podél vnitřních stěn do horních partií kotle odkud je následně, přes výstupní hrdlo, vyvedeno z kotle do topného okruhu.

Na bok kotle se umístí skříňka řídící automatiky. Zapíná a vypíná chod spalinového ventilátoru a roštu kotle podle nastavené teploty topné vody (krok roštu). Řídící automatika a nastavitelný kotlový termostat umožňují nastavení teploty výstupní vody z kotle v rozmezí hodnot 60-90°C. Pro případ selhání funkce kotlového termostatu je kotel vybaven pojistným (havarijním) termostatem.

Řídící automatika umožňuje nastavení podávání optimálního množství paliva.

Pozn.
Je-li kotel instalován do zdroje tepla, jehož celkový výkon přesahuje 200kW, musí být mezi kotel a ventilátor instalován odlučovač popílku. Orientační celková cena Odlučovače SVX v provedení pro kotel VM500 činí 68 000 Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Jmenovitý výkonkW430
Maximální výkonkW490
Jmenovitý průtok vodyl / hod28100
Vnější průměr kouřovodumm200
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt80/6
Hmotnost samotného kotlekg3800
Obsah vody v kotlil2000
Hmotnost kotle celkovákg5800
Užitný objem násypkyl1600
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg130
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W4300+180
Příkon kotle celkový (orientačně)W4480
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa300
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec0,7/120
ROZMĚRY (mm)
(A) výška s násypkou2385
(B) hloubka2795
(C) výška s otevřenou násypkou3000
(E) výška bez násypky2030
(F) výška kouřovodu střed1850
(G) výška příruby topné vody1656
(M) výška příruby zpětné vody290
(H) šířka kotlového tělesa1475
(K) šířka zásobníku paliva1780
(P) poloha kouřovodu od osy0

PALIVO

 • tříděné hnědé uhlí
 • obchodní označení
 • ořech 2 ... o2 (zrnitost 10 - 20 mm)

POUŽITÍ

Masivní konstrukce kotle jej předurčuje pro použití všude tam, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný zejména pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Svými příznivými provozními náklady je vyhledávaným produktem pro školy a obecní centrální kotelny. Všechny typy kotlů lze instalovat pro zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 2 MW.

PROVEDENÍ

VM 500 - pravé i levé provedení


TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETRJEDNOTKAHODNOTA
Jmenovitý výkonkW650
Maximální výkonkW680
Jmenovitý průtok vodyl / hod30500
Vnější průměr kouřovodumm250
Vnější průměr příruby vodyJs/Jt80/6
Hmotnost samotného kotlekg6500
Obsah vody v kotlil2500
Hmotnost kotle celkovákg9000
Užitný objem násypkyl1100
Průměrná spotřeba paliva za hodinu při jmenovitém výkonukg156
Příkon kotle (ventilátor + pohon)W3730+750
Příkon kotle celkový (orientačně)W4480
Podtlak na výstupu spalin z kotle (minimální)Pa300
Orientační časování roštu (krok/prodleva)sec3/50
Šířka kotlemm2500

PROVEDENÍ

VM 700 - pravé i levé provedení