Montáž kotle WM:

Montáž kotle může provézt pouze oprávněná společnost (firma) disponující platnými doklady na instalatérské a topenářské práce. S kotlem obdrží odběratel osvědčení o jakosti a kompletnosti kotle s uvedením výrobního čísla a provedení, výkonu kotle a druhu paliva. Cena za montáž se mění a je závislá na velikosti objektu, na množství a velikostech připojených prostředků. Po dokončení montáže kotel odborně uvedeme do provozu, zaškolíme obsluhu a potvrdíme záruční list.