15334 Kč / rok
Hnědé uhlí
24657 Kč / rok
Černé uhlí
10258 Kč / rok
Varimatik 25
12026 Kč / rok
Infra č. top. panely
30492 Kč / rok
Koks
7651 Kč / rok
Dřevo
21333 Kč / rok
Dřevěné brikety
16745 Kč / rok
Dřevěné pelety
22400 Kč / rok
Štěpka
13552 Kč / rok
Rostlinné pelety
12026 Kč / rok
Obilí
28371 Kč / rok
Zemní plyn
40682 Kč / rok
Propan
39593 Kč / rok
LTO
39207 Kč / rok
Elektřina akumulace
43884 Kč / rok
Elektřina přímotop
16202 Kč / rok
Tepelné čerpadlo