PRINCIP ČINNOSTI:

Palivo je ze zásobníku podáváno pístovým dopravníkem do hořáku, který je celý vyložen keramickým materiálem. Do prostoru hořáku je vháněn spalovací vzduch. Popel je pak postupně vytlačován na kraj hořáku a přepadává do popelníku pod hořákem. Technické řešení pístového podavače výrazně snižuje možnost „zaseknutí“ paliva a kotel je méně „citlivý“ na jeho kvalitu. Vše probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy, která pouze vybírá popel a cca co tři dny doplňuje palivo do zásobníku.
RUČNÍ I AUTOMATICKÝ PROVOZ

MULTI KOMFORT

je kotel s výměníkem s kvalitní kotlářské oceli, který je navíc vybaven klasickým vodním roštem pro možnost ručního topení. V automatickém režimu je veškerý chod kotle řízen mikroproceserovou regulací. Netradiční pístové podávání paliva umožňuje spalovat frakci uhlí 0-31 mm, takže v automatickém režimu lze spalovat i hruboprach. Bezpečnost provozu zajišťuje havarijní termostat. Ochrana proti prohoření paliva je řešena tavnou pojistkou v zásobníku paliva.

REGULACE
 • ekvitermní regulace
 • přednostní ohřev TUV
 • týdenní program
 • řízení topného okruhu ekvitermně
 • řízen kotlové vody ekvitermně

VÝHODY
 • široká škála výkonů (21 až 41 kW)
 • téměř bezobslužný provoz
 • ruční i automatický provoz
 • pístové podávání paliva
 • malý rozměr kotle
 • účinnost přes 80%

Základní rozměry kotle model: výška: šířka: hloubka: Palivo (automatický provoz) Palivo (ruční provoz)
21 1490 1125 730
 • černé uhlí
 • hnědé uhlí

max. velikost 0 - 31 mm

 • dřevo
 • černé uhlí
 • hnědé uhlí
31 1490 1185 730